Logo - Vestsjællands Idrætsefterskole

BOGLIGE FAG

Vestsjællands Idrætsefterskole er en boglig efterskole. Vi forventer derfor, at du har lyst til at gå i skole – med alt hvad det indebærer af forberedelse, daglige lektier og afleveringer.

Du skal kunne følge undervisningen på normale vilkår i 9. eller 10. klasse. Skolen er for normaltbegavede elever, og vi tilbyder ikke specialundervisning.

Vi tilbyder ikke niveaudelt undervisning, men selvfølgelig er der undervisningsdifferentiering i de enkelte klasser.

Vi har én 9. klasse og fire 10. klasser. Du kommer ind på et stamhold / i en klasse, som du kender det fra folkeskolen.

Det kan selvfølgelig være en udfordring at finde sin plads i en ny klasse, og derfor har vi i starten af året stort fokus på at få holdet til at fungere. Fx har stamholdet alle de boglige timer sammen, og holdets dansk-, matematik- og engelsklærer arbejder tæt sammen i et team omkring klassen.

 

FAG
Alle elever i 9. klasse skal have dansk, engelsk, tysk/fransk, matematik, fysik/kemi/biologi, geografi og samfundsfag. Vi har ikke historie og kristendom som selvstændige fag på skemaet, da det i stedet ligger i fortælletimer.

Alle elever i 10. klasse har dansk, engelsk og matematik – det er obligatoriske fag. Der udover er der 3 boglige valgfag – tysk, fransk og fysik/kemi. Du er meget velkommen til både at have tysk eller fransk og fysik/kemi, men du skal dog som min. have et af fagene.

Ud over den normale undervisning laver alle i 9. klasse projektopgave, og i 10. klasse skal alle lave en OSO-opgave.

Undervisningen følger folkeskolens Fælles Mål.

PRØVER
I løbet af efteråret afholder vi “uformelle terminsprøver” – her er der mulighed for at få hjælp undervejs. I december afholder vi rigtige terminsprøver, hvor alt foregår som ved de skriftlige prøver.

Vi tager det som en selvfølge, at du slutter året med de afsluttende eksamener, FP9 eller FP10.

Ansøg om at blive elev

Bliv elev

Læs mere om fagene

DANSK

MATEMATIK

ENG/TYSK/FRANSK

 

ELEVCITAT

  • Vestsjællands Idrætsefterskole
  • Vinde Helsingevej 41, 4281 Gørlev
  • Tlf: 58 85 91 00
  • E-mail: kontor@efterskole.nu
  • Statens smiley kontrolrapport