Tegnebræt 1

Bestyrelsen

Besøg os til Efterskolernes Dag

Kom og besøg skolen på Efterskolernes Dag, søndag d. 29. september 2019.

Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole

Skolens officielle navn er Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole. Skolen er en selvejende institution. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed. I generalforsamlingen deltager forældre til børn i friskolen samt medlemmer af skolekredsen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen (4 fra forældrekredsen og 3 fra skolekredsen) vælges hvert år på skolens generalforsamling i slutningen af april måned. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen, den daglige ledelse varetages af skolens forstander.

Til bestyrelsesmøderne deltager udover bestyrelsen 2 suppleanter, 1-2 repræsentanter for efterskoleforældrene, 2 medarbejderrepræsentanter og ledelsen. I øvrigt er møderne åbne for alle medarbejdere.

Bestyrelsen har nedsat forskellige underudvalg, som er sammensat af medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen holder ca. 8 møder om året, derudover afholdes der en del udvalgsmøder afhængig af behovet.

Bestyrelsesmedlemmer

 • Formand Anders Clausen, Formand – formand@efterskole.nu
 • Nanna Hecht-Nielsen
 • Søren Tullesen
 • Anna Abkjær
 • Niels Olsen
 • Bo Hass Jensen
 • Mia Søe Pedersen
 • Katrine Munch Olsen, Suppleant
 • Louise Kolbe Nielsen, Suppleant
 • Kasper Svendsen, Repræsentant for Efterskolen
 • Helle Rosenkilde, Repræsentant for Friluftsgården

Skolekredsen

Som medlem af skolekredsen kan du følge med i livet på de to skoler. Du vil selvfølgelig modtage årsskiftet, og så vil du blive inviteret til forskellige arrangementer som fx gymnastikopvisninger, dramaforestilling, juletræsfest, motionsløb osv. Du vil desuden et par gange om året modtage et nyhedsbrev fra skolen.

Du vil som medlem af skolekredsen også blive inviteret til skolens årlige generalforsamling, og du vil have mulighed for at stille op til bestyrelsen. Skolekredsen kan vælge tre medlemmer til skolens bestyrelse.

Det koster 100 kr. pr. kalenderår at være medlem af skolekredsen.

Forældrekredsen, som også er en del af skolens bestyrelse, er alle forældre til nuværende elever i friskolen.

Du kan melde dig ind i skolekredsen ved at sende en mail til kontoret på kontor@efterskole.nu. Skriv dit navn, adresse, mail – samt evt. årgang hvis du er tidligere elev.

Hent vores folder om skolekredsen her

Følg vores fantastiske efterskoleliv

@efterskole.nu

play_icon

Kom og besøg os

Vi afholder løbende helt uforpligtende informationsaftener hvor vi fortæller om efterskolen og du kan få en rundvisning