Logo - Vestsjællands Idrætsefterskole

Gode råd

VALG AF EFTERSKOLE

Det allervigtigste er at vælge den rigtige efterskole. Der er langt over 200 efterskoler i Danmark, så der er nok at tage af! Valget af efterskole skal være et valg taget af eleven og forældrene i fællesskab. Den unge skal synes, at “det er lige stedet”, og forældrene skal kigge lidt dybere på, hvad det egentlig er for en skole.

Det er vigtigt at “mavefornemmelsen” er rigtig.

I udvælgelsesprocessen er det vigtigt, at I som forældre holder fast ved, at det skal være en efterskole, hvis værdier og holdninger stemmer godt overens med jeres egne. I skal som forældre føle jer trygge ved, at den unge er på skolen, fordi de ting, skolen gør, ligger i forlængelse af jeres families liv. Hvis man vælger en efterskole med holdninger, som ligger meget langt fra ens egne, så risikerer den unge at være fanget mellem to verdener, hvor mål og midler er meget forskellige, og man ender med at blive forvirret og i tvivl.

Det er også vigtigt, at I besøger flere efterskoler, inden I tager stilling. En brochure eller en hjemmeside er ikke nok. Det skrevne kan give det faktuelle grundlag, men det er i mødet med efterskolen, at man får vished – stemningen, stedet og menneskerne.

Det er svært i kort form at beskrive en efterskoles holdninger og værdier, men her er lidt hjælp til at komme ind under huden på vores efterskole.

 

SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG

Skolens værdigrundlag er et forsøg på i kort form at “beskrive” skolen og dens generelle værdier. Her ser du vores værdigrundlag:

Det grundlæggende for os er den personlige udvikling, der sker i mødet mellem eleverne, lærerne og de øvrige medarbejdere. Vi ønsker at skabe en efterskole med hjemlig atmosfære og trygge rammer. Et nært samarbejde mellem efterskole og hjem er en naturlig del af vores dagligdag. Målet er at kombinere udvikling af menneskelige egenskaber og faglige færdigheder.

Vi ønsker at udvikle menneskelige egenskaber til glæde for fællesskabet såsom: livsglæde, tolerance, ansvarlighed, samarbejdsevne og selvværd.
Vi ønsker at udvikle faglige færdigheder i de boglige, kreative, kropslige og musiske fag.

 

Læg specielt mærke til

  • at vi ønsker en hjemlig atmosfære og trygge rammer. Den hjemlige atmosfære er for os at “være i øjenhøjde” med de unge – at skabe et sted med fælles fornøjelser og forpligtelser. Den trygge ramme er for os en præcis ramme. Vi har lagt de ydre grænser fast, og de ændres ikke. Vi forlanger forpligtelse overfor fællesskabet og den ydre ramme, men er til gengæld meget interesserede i, at de unge involverer sig i dagligdagen og tager aktiv del i at skabe nyt.
  • at vi ønsker et nært samarbejde mellem skole og hjem – læs mere på siden om forældresamarbejde.
  • at vi ønsker både at udvikle menneskelige egenskaber og faglige færdigheder. I det faglige stiller vi håndfaste krav om aktiv deltagelse, forberedelse – kort sagt at man gør sit bedste. De menneskelige egenskaber, som vi vil arbejde med, er dem, der retter sig mod fællesskabet – at kunne fungere i en større gruppe, at tage imod, men også give, at være forstående overfor mennesker, som er anderledes end én selv.
  • at vi vægter de ikke-boglige fag ligeså højt som de boglige fag. De boglige fag fylder meget i vores hverdag, men man skal lære at tage de øvrige fag ligeså alvorligt, være klar, deltage aktivt og bidrage positivt.

 

ET PAR LEVEREGLER

Skolens samværsregler er skabt ud fra en hovedsætning:
For os er det vigtigt, at man er respektfuld overfor sig selv og sine omgivelser. Det er lidt af en kunst at bo så mange sammen, og det kræver, at man kan se ud over sin egen næsetip og acceptere sine omgivelser. Samtidig vil vi også gerne lære de unge at have respekt for ting – at behandle grej ordentligt, at respektere at skolen også skal stå tilbage efter deres skoleår, og at ting ikke kommer af sig selv, de skal betales og holdes ved lige. Som eksempel kan vi sige, at man selv betaler, hvis man bevidst ødelægger ting – det er for os konsekvens.

En anden sætning fra vores hverdag:
Vi vil som sagt gerne opbygge et nært forhold til vores elever og vise forståelse overfor de specielle ting, der gør sig gældende for den enkelte. Samtidig vil fællesskabet altid komme før den enkelte, så der er naturlige begrænsninger på de personlige hensyn. Samtidig er begrebet “konsekvens” meget vigtigt for os. Man skal kunne stole på os, og derfor laver vi ikke bare tingene om, vi lader os ikke bare besnakke – vi er dem, der holder fast. Har vi sagt noget, så mener vi det, og er der en regel, så skal den overholdes. I dagligdagen er der naturlige konsekvenser, hvis man fx kommer for sent, man ikke er respektfuld, man ikke taler pænt, man ikke overholder sine forpligtelser, man ikke forbereder sig til timer osv. Nogen vil betragte det som en straf, at man skal ud at løbe, hvis man kommer for sent til morgenmaden, eller man skal have “ekstra lektielæsning”, hvis man ikke er mødt forberedt til timerne. For os er det et led i den proces, der skal skabe ansvarlighed og vise de unge nogle af de kvaliteter, de får brug for i deres liv udenfor skolen.

 

DIN ROLLE SOM EFTERSKOLEFORÆLDER

Når I har valgt efterskole, og skoleåret er startet, er der nogle meget vigtige forpligtelser for dig som forælder:
Du skal bakke op! Du har overladt en stor del af den unges liv til efterskolen, og det er efterskolen, der “kører” hverdagen. Du kan ikke fungere som distanceforælder i dagligdagens små hændelser – det tager vi os af. Uden forældrenes opbakning er det svært for efterskolen at få de unge til at forstå vigtigheden af at være forpligtet og indordne sig med en masse andre mennesker. Du skal også acceptere, at de samme specialhensyn, som man kan tage i den lille familie, ikke kan tages på en efterskole. Og igen: Vores hensyn overfor den enkeltes situation rækker langt, men det er fællesskabet og holdet, der er forpligtende.
Du skal give slip! Selvfølgelig skal du spørge til den unges liv, men du skal også lade den unge have en dagligdag, som du ikke “kører”. På 150 km afstand er det meget lidt du kan gøre, hvis der er en krise, der kradser – du må give slip og lade efterskolen, medarbejderne, vagten og kontaktlæreren være hjælper og sjælesørger – og stole på, at vi gør det fornuftigt.
Du skal være positivt interesseret! Spørge til de små ting i de unges liv, hjælpe og bakke op om fx kommende studievalg og altid henvende dig til os, hvis der er usikkerhed og tvivl.

Du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til efterskolen med spørgsmål om holdningerne, skoleåret og hverdagen – se mulighederne under menupunktet “Kontakt”.

Følg hverdagen på VIE

Ansøg om at blive elev

Bliv elev

ELEVCITAT

  • Vestsjællands Idrætsefterskole
  • Vinde Helsingevej 41, 4281 Gørlev
  • Tlf: 58 85 91 00
  • E-mail: kontor@efterskole.nu
  • Statens smiley kontrolrapport