Tegnebræt 1

Gode råd

Et par gode råd til overvejelse inden valg af Efterskole

Der skal være plads til at fejle

Vestsjællands Idrætsefterskole er for de elever, der tør prøve, og prøve igen. Der skal være plads til at fejle, men der skal være gå-på-mod så man har lyst til at prøve igen. Det gælder både i det boglige fag, i løb, i gymnastikken og alle de andre ting på efterskolen.

Nysgerrighed, gåpåmod og vedholdenhed er kernen, i alt hvad vi gør – og i de krav vi stiller til vores elever.

Valg af efterskole

Det allervigtigste er at vælge den rigtige efterskole. Der er langt over 200 efterskoler i Danmark, så der er nok at tage af! Valget af efterskole skal være et valg taget af eleven og forældrene i fællesskab. Den unge skal synes, at “det er lige stedet”, og forældrene skal kigge lidt dybere på, hvad det egentlig er for en skole.

Det er vigtigt at “mavefornemmelsen” er rigtig.

I processen er det vigtigt, at I som forældre holder fast ved, at det skal være en efterskole, hvis værdier og holdninger stemmer godt overens med jeres egne.

I skal som forældre føle jer trygge ved, at den unge er på skolen, fordi de ting, skolen gør, ligger i forlængelse af jeres families liv. Hvis man vælger en efterskole med holdninger, som ligger meget langt fra ens egne, så risikerer den unge at være fanget mellem to verdener, hvor mål og midler er meget forskellige, og man ender med at blive forvirret og i tvivl.

Det er også vigtigt, at I besøger flere efterskoler, inden I tager stilling. En brochure eller en hjemmeside er ikke nok. Det skrevne kan et grundlag, men det er i mødet med efterskolen, at man oplever stemningen, stedet og menneskerne.

Kig blandt andet efter

Det er svært i kort form at beskrive en efterskoles holdninger og værdier, men her er lidt hjælp til at komme ind under huden på vores efterskole.

Skolens værdigrundlag er et forsøg på i kort form at “beskrive” skolen og dens generelle værdier.

“Det grundlæggende for os er den personlige udvikling, der sker i mødet mellem eleverne, lærerne og de øvrige medarbejdere. Vi tror på, at dannelse sker ved at kombinere udvikling af menneskelige kompetencer og faglige kompetencer. 

Følgende er vigtige nøgleord for os: fællesskab, livsglæde, tolerance, ansvarlighed, samarbejdsevne og selvværd. Vi tror, at grundlaget for udvikling er trygge rammer og et nært samarbejde mellem skole og hjem.”

Læg specielt mærke til

  • at vi ønsker en hjemlig atmosfære og trygge rammer. Den hjemlige atmosfære er for os at “være i øjenhøjde” med de unge – at skabe et sted med fælles fornøjelser og forpligtelser. Den trygge ramme er for os en præcis ramme. Vi har lagt de ydre grænser fast, og de ændres ikke. Vi forlanger forpligtelse overfor fællesskabet og den ydre ramme, men er til gengæld meget interesserede i, at de unge involverer sig i dagligdagen og tager aktiv del i at skabe nyt
  • at vi ønsker et nært samarbejde mellem skole og hjem
  • at vi ønsker både at udvikle menneskelige egenskaber og faglige færdigheder. I det faglige stiller vi håndfaste krav om aktiv deltagelse, forberedelse – kort sagt at man gør sit bedste. De menneskelige egenskaber, som vi vil arbejde med, er dem, der retter sig mod fællesskabet – at kunne fungere i en større gruppe, at tage imod, men også give, at være forstående overfor mennesker, som er anderledes end én selv
  • at vi vægter de ikke-boglige fag ligeså højt som de boglige fag. De boglige fag fylder meget i vores hverdag, men man skal lære at tage de øvrige fag ligeså alvorligt, være klar, deltage aktivt og bidrage positivt

For os er det vigtigt, at man er respektfuld overfor sig selv og sine omgivelser. Det er lidt af en kunst at bo så mange sammen, og det kræver, at man kan se ud over sin egen næsetip og acceptere sine omgivelser. Samtidig vil vi også gerne lære de unge at have respekt for ting – at behandle grej ordentligt, at respektere at skolen også skal stå tilbage efter deres skoleår, og at ting ikke kommer af sig selv, de skal betales og holdes ved lige. Hvis man fx bevidst kommer til ødelægger ting, kommer der selvfølgelig en regning – det er for os konsekvens.

Vi vil gerne opbygge et nært forhold til vores elever og vise forståelse overfor de specielle ting, der gør sig gældende for den enkelte.

Samtidig er begrebet “konsekvens” vigtigt for os. Man skal kunne stole på os, og derfor laver vi ikke bare tingene om, vi lader os ikke bare besnakke – vi er dem, der holder fast. Har vi sagt noget, så mener vi det, og er der en regel, så skal den overholdes.

I dagligdagen er der naturlige konsekvenser, hvis man fx kommer for sent, man ikke er respektfuld, man ikke taler pænt, man ikke overholder sine forpligtelser, man ikke forbereder sig til timer osv. For os er det et led i den proces, der skal skabe ansvarlighed og vise de unge nogle af de kvaliteter, de får brug for i deres liv udenfor skolen.

Når I har valgt efterskole, og skoleåret er startet, er der nogle meget vigtige forpligtelser for dig som forælder: Du skal bakke op!

Du har overladt en stor del af den unges liv til efterskolen, og det er efterskolen, der “kører” hverdagen. Du kan ikke fungere som distanceforælder i dagligdagens små hændelser – det tager vi os af. Uden forældrenes opbakning er det svært for efterskolen at få de unge til at forstå vigtigheden af at være forpligtet og indordne sig med en masse andre mennesker.

Du skal også acceptere, at de samme specialhensyn, som man kan tage i en lille familie, ikke kan tages på en efterskole.

Du skal give slip! Selvfølgelig skal du spørge til den unges liv, men du skal også lade den unge have en dagligdag, som du ikke “kører”. På 150 km afstand er det meget lidt du kan gøre, hvis der er en krise, der kradser – du må give slip og lade efterskolen, medarbejderne, vagten og kontaktlæreren være hjælper og sjælesørger – og stole på, at vi gør det fornuftigt.

Du skal være positivt interesseret! Spørge til de små ting i de unges liv, hjælpe og bakke op om fx kommende studievalg og altid henvende dig til os, hvis der er usikkerhed og tvivl.

Du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til efterskolen med spørgsmål om holdningerne, skoleåret og hverdagen.

Følg vores skøre efterskoleliv

@efterskole.nu

Kom og besøg os

Vi afholder løbende helt uforpligtende informationsaftener hvor vi fortæller om efterskolen og du kan få en rundvisning