Tegnebræt 1

Samarbejde

Vi holder forældrene løbende orienterede om hverdagen

Vi ønsker en meget tæt kontakt mellem skole og hjem

Det giver os det bedste udgangspunkt for at give den unge den mest optimale opbakning.

Det er derfor vigtigt, at vi holder hinanden orienteret om små og store ting i hverdagen – at forældrene fortæller kontaktlæreren om fx en familiekrise, sygdom eller ting, som den unge fortæller om i weekender osv. Jo mere vi ved, jo bedre et grundlag har vi for at støtte.

Vi holder forældrene løbende orienterede om hverdagen. Vi ringer, hvis der sker specielle ting i hverdagen, og vi orienterer via mails og forældreintra. Vi laver nyhedsbreve i løbet af året om tiden, der er gået, og tiden der kommer. Vi mener, at informationen parterne imellem er uhyre vigtig for at få hverdagen til at glide så let som muligt.

Hvis tingene ikke rigtig kører i dagligdagen, er det forældrenes forpligtelse at deltage i at løse det. Vi tager i disse tilfælde kontakt til hjemmet for at finde en løsning, eller vi kalder forældrene til skolen for at få en samtale eleven, forældrene og skolen imellem. Vi vil også kunne bede forældrene tage den unge hjem for at overveje, om det er den rigtige skole, de har valgt.

Vi vil ikke lægge skjul på, at vi afbryder samarbejdet med den unge, hvis tingene ikke flytter sig i den rigtige retning, hvis man modarbejder os, eller hvis man ikke formår at ændre adfærd på baggrund af de ovennævnte samtaler.

Det er også helt klart, at vi er meget konsekvente, når det gælder groft mobberi, indtagelse, påvirkning af spiritus og eufriserende stoffer, vold, lovbrud, tyveri osv. Her er kun bortvisning på tale.

For at fastholde den trygge ramme er det nødvendigt at være meget konsekvent på disse felter, og vi går langt for at beskytte de positive medspillere fra de negative modspillere.

play_icon
play_icon

Følg vores skøre efterskoleliv

@efterskole.nu

play_icon
play_icon

Kom og besøg os

Vi afholder løbende helt uforpligtende informationsaftener hvor vi fortæller om efterskolen og du kan få en rundvisning