Logo - Vestsjællands Idrætsefterskole

SAMARBEJDE

Vi ønsker en meget tæt kontakt mellem skole og hjem. Det giver os det bedste udgangspunkt for at give den unge den mest optimale opbakning.

 

Det er derfor vigtigt, at vi holder hinanden orienterede om små og store ting i hverdagen – at forældrene fortæller kontaktlæreren om fx en familiekrise, sygdom eller ting, som den unge fortæller om i weekender osv. Jo mere vi ved, jo bedre et grundlag har vi for at støtte og rette til.

 

Vi holder forældrene løbende orienterede om hverdagen. Vi ringer, hvis der sker specielle ting i hverdagen, og vi orienterer via mails og forældreintra. Vi laver 4 nyhedsbreve i løbet af året om tiden, der er gået, og tiden der kommer. Vi mener, at informationen parterne imellem er uhyre vigtig for at få hverdagen til at glide så let som muligt.

 

Hvis tingene ikke rigtig kører i dagligdagen, er det forældrenes forpligtelse at deltage i at løse det. Vi tager i disse tilfælde kontakt til hjemmet for at finde en løsning, eller vi kalder forældrene til skolen for at få en samtale eleven, forældrene og skolen imellem. Vi vil også kunne bede forældrene tage den unge hjem for at overveje, om det er den rigtige skole, de har valgt.

 

Vi skal heller ikke lægge skjul på, at vi afbryder samarbejdet med den unge, hvis tingene ikke flytter sig i den rigtige retning, hvis man modarbejder os, eller hvis man ikke formår at ændre adfærd på baggrund af de ovennævnte samtaler. Det er også helt klart, at vi er meget konsekvente, når det gælder groft mobberi, indtagelse, påvirkning af eller besiddelse af spiritus og eufriserende stoffer, vold, lovbrud, tyveri osv. Her er kun bortvisning på tale. For at fastholde den trygge ramme er det nødvendigt at være meget konsekvent på disse felter, og vi går langt for at beskytte de positive medspillere fra de negative modspillere.

Forældrearrangementer

I slutningen af august, invitere vi alle forældre til at “gå en dag på efterskole”, sammen med alle eleverne. En afslappet uformel dag, hvor forældrene kan møde hinanden, lære lidt om hvordan skolen fungere og snakke med lærerne. Møde værelseskammeraterne, se den nye kæreste…

I november er der skole/hjem-samtaler med kontaktlæreren. Forud for samtalerne er der skrevet elevplaner og givet standpunktskarakter. Der er selvfølgelig mulighed for både at snakke om det faglige og det sociale.  Til disse samtaler er der mødepligt for forældre og elever.

I februar er der mulighed for skole/hjemsamtaler – hvis enten vi eller forældre synes det er nødvendigt.

Når der er forældreaftener er der typisk også andet på programmet end samtaler. I november er der dramaforestilling og i februar er der premiere på årets gymnastikopvisning.

Ansøg om at blive elev

Bliv elev

ELEVCITAT

  • Vestsjællands Idrætsefterskole
  • Vinde Helsingevej 41, 4281 Gørlev
  • Tlf: 58 85 91 00
  • E-mail: kontor@efterskole.nu
  • Statens smiley kontrolrapport